31 stycznia 2014

Szpitalna poczta pneumatyczna w Radomiu


Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu jest największym szpitalem w południowej części województwa mazowieckiego. Dysponując 835 łóżkami szpitalnymi udziela świadczeń zdrowotnych w 22 oddziałach szpitalnych. W styczniu 2014 roku Szpital został wyposażony w system szpitalnej poczty pneumatycznej przeznaczonej do transportu próbek materiału biologicznego i dokumentów medycznych. Automatyczne stacje zlokalizowane na oddziałach łóżkowych dostarczają próbki krwi do Laboratorium w ciągu kilku lub kilkunastu sekund. Instalacja poczty pneumatycznej daje wymierne oszczędności w zakresie kosztów osobowych oraz przyśpiesza znacząco proces diagnozowania pacjenta. Stacje pocztowe znamionuje prostota i ergonomia obsługi. System kart zbliżeniowych pozwala na dostęp do stacji wyłącznie osobom upoważnionym i jednocześnie personalizuje nadawanie i odbiór przesyłek. Zastosowanie specjalnych automatów – odbiorczego i nadawczego w laboratorium wydatnie usprawnia pracę personelu przy odbiorze próbek i odsyłaniu pustych pojemników.

szp_rad