Fragment schematu rozbudowanej instalacji poczty pneumatycznej

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Wydajne dmuchawy wyposażone w szybkie rewersory zapewniają efektywne działanie systemu

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Rury instalacji poczty pneumatycznej Aerocom w Centrum Produkcji Skrzydeł AIRBUS w Broughton, Chester, UK.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Titan 160 i Titan 110 - nowoczesne stacje nadawczo-odbiorcze produkcji firmy Aerocom

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Pojemniki transportowe produkcji firmy Aerocom

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Sterowane przez komputer zwrotnice zapewniają dotarcie przesyłki do stacji odbiorczej najkrótszą drogą.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Rodzielacz liniowy Aerocom zapewnia szybki transfer przesyłek w szpitalnych instalacjach wieloliniowych.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Rurociągi podziemne łączą oddalone od siebie budynki

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Podziemne rury preizolowane skutecznie chronią przesyłki przed wilgocią i zmianami temperatur

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Szybki kontroler systemu oparty o procesor i7 i dysk SSD 2TB

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Jak pracuje system poczty pneumatycznej?

 

Każdy system poczty pneumatycznej składa się z kilku głównych komponentów:

  • szczelnej sieci rur transportowych
  • elektronicznie sterowanych zwrotnic które łączą poszczególne odcinki rur
  • dmuchaw wytwarzających ciśnienie lub podciśnienie powietrza w rurach transportowych
  • stacji nadawczych i odbiorczych
  • komputera sterującego oraz elektronicznych kontrolerów i czujników

Sterowane elektronicznie dmuchawy wytwarzają ciśnienie lub podciśnienie w odpowiednich fragmentach sieci. Przesyłane materiały są transportowane w odpowiednio dopasowanych pojemnikach. Pojemnik wkłada się do stacji nadawczej i na jej panelu sterującym wybiera się miejsce przeznaczenia przesyłki. Na podstawie tych danych, komputer sterujący wyznacza trasę dla pojemnika i wysyła sygnały sterujące dla odpowiednich dmuchaw i zwrotnic, a pojemnik z zawartością precyzyjnie przemieszcza się w kierunku stacji odbiorczej, gdzie opuszcza system.