W supermarketach poczta pneumatyczna rozwiązuje problem transportu gotówki ze stanowisk kasowych...

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

... dzięki temu zliczanie utargu następuje sukcesywnie a nie dopiero na koniec zmiany

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Poczta pneumatyczna znacząco usprawnia pracę personelu przy stanowiskach kasowych.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Poczta pneumatyczna pozwala zarówno na transport banknotów jak i bilonu.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Stanowisko odbiorcze poczty pneumatycznej w pokoju rozliczeń hipermarketu.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Poczta pneumatyczna Aerocom w concept-store "Undiz Machine", Tuluza, Francja (1)

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Poczta pneumatyczna Aerocom w concept-store "Undiz Machine", Paryż, Francja (2)

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Poczta pneumatyczna Aerocom w concept-store "Undiz Machine", Paryż, Francja (3)

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Poczta pneumatyczna Aerocom w concept-store "Undiz Machine", Paryż, Francja (4)

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

SUPERMARKETY – zwiększona efektywność:

Regularne wysyłanie środków pieniężnych ze stanowisk kasowych pozwala na utrzymywanie tam jedynie niezbędnego zasobu gotówki.
Jednocześnie liczenie i bilansowanie utargu w pokoju rozliczeń jest rozłożone w czasie, przebiega więc sprawnie i płynnie.
Unika się w ten sposób kumulacji tych czynności na koniec dnia lub zmiany. Praca personelu kasowego staje się zatem bardziej efektywna i komfortowa.

W zależności od waluty i ilości gotówki można stosować średnice rury od 50 do 160 mm.

Poprawa bezpieczeństwa:

System poczty pneumatycznej eliminuje ręczny transport gotówki ze stanowisk kasowych do pokoju rozliczeń lub skarbca. Związane z tym ryzyko utraty utargu jest znacząco ograniczone.

Stacje nadawcze poczty pneumatycznej, ustawione w dobrze widocznych miejscach i nadzorowane przez kamery CCTV, skutecznie zniechęcają potencjalnych przestępców.

Zobacz jakie rozwiązania stosowane są do wewnętrznego transportu gotówki -> tutaj