Topologie systemów szpitalnych

Topologie systemów dla szpitali

Systemy poczty pneumatycznej AC-3000 mogą być budowane jako systemy jednoliniowe oraz jako konfiguracje wieloliniowe.

Systemy jednoliniowe. Do każdej stacji systemu jednoliniowego można włożyć pojemnik, niezależnie od stanu pracy systemu (wolny, zajęty). Załadowany do stacji pojemnik będzie transportowany najkrótszą drogą do miejsca przeznaczenia. Po zakończeniu jednego procesu wysyłkowego, startować może następny pojemnik.

W systemie jednoliniowym można łączyć wszystkie dostępne typy stacji przelotowych i końcowych oraz zwrotnic.

Systemy wieloliniowe. Duży system wieloliniowy może składać się maksymalnie z 64 linii i 512 stacji. Linie te połączone są razem poprzez układ transferowy. W strefie transferu pojemniki są przechowywane w tzw. liniach oczekujących. Kontynuują one swoją podróż, jak tylko odbierająca linia jest wolna.

We wszystkich liniach może odbywać się jednoczesny ruch pojemników, ponieważ każda linia posiada niezależne zasilanie w powietrze. Dzieląc jeden duży system jednoliniowy na konfigurację wieloliniową można zwiększyć liczbę pojemników transportowanych w tym samym czasie, zwiększyć więc znacząco jego wydajność. Układy transferowe wykorzystują zwrotnice lub nowoczesne i bardzo szybkie rozdzielacze liniowe.

Oprogramowanie działające pod systemem operacyjnym Windows lub Linux umożliwia uzyskanie pełnej informacji o historii wykonanych przesyłek, graficzną prezentację bieżącej pracy systemu i dostarcza narzędzia umożliwiające programowanie systemu przez operatora.