System PharmaPost - automatyzacja i robotyzacja procesów wydawania leków.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

System PharmaPost - automatyzacja i robotyzacja procesów wydawania leków.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

System poczty pneumatycznej PharmaPost stanowi doskonałe połączenie odległego magazynu leków ze stanowiskami sprzedaży.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

System poczty pneumatycznej PharmaPost stanowi doskonałe połączenie odległego magazynu leków ze stanowiskami sprzedaży.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

System poczty pneumatycznej PharmaPost stanowi doskonałe połączenie odległego magazynu leków ze stanowiskami sprzedaży.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

System poczty pneumatycznej PharmaPost stanowi doskonałe połączenie odległego magazynu leków ze stanowiskami sprzedaży.

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Systemy automatyzacji apteki MACH4

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Systemy automatyzacji apteki MACH4

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Systemy automatyzacji apteki MACH4

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

Systemy automatyzacji apteki MACH4

Aerocom – Poczta Pneumatyczna | Transmarket

PharmaPost – innowacja, elastyczność i usprawniona obsługa klienta apteki

Zautomatyzowana technologia składowania dla aptek z systemem poczty pneumatycznej. Odległość między magazynem produktów leczniczych a stołem ekspedycyjnym przestaje być problemem przy zastosowaniu systemu PharmaPost. System poczty pneumatycznej natychmiastowo i automatycznie pobiera i transportuje zmagazynowane leki do stanowisk sprzedaży w izbie ekspedycyjnej.

PharmaPost – większa efektywność

System PharmaPost pozwala na zlokalizowanie magazynu produktów leczniczych nawet w odległych pomieszczeniach apteki oraz na ograniczenie jego powierzchni.

Zwiększone bezpieczeństwo i nadzór

Leki podwyższonego ryzyka są przechowywane poza izbą ekspedycyjną i mogą być dostarczone do lady w krótkim czasie. Dostęp do przesyłki ma wyłącznie farmaceuta.

Elastyczność systemu

Modułowa budowa systemów Aerocom oraz dostępność różnych typów stacji nadawczych i odbiorczych pozwalają dostosować PharmaPost do wielu kryteriów projektowych. Automatyczny system ładowania, stacja odbiorcza na stole ekspedycyjnym, automatyczna stacja odbiorcza zapewnia łagodne nadejście pojemnika.

Automatyzacja apteki

Aerocom łączy trwała współpraca z firmą Omnicell, światowym liderem systemów automatyzacji aptek szpitalnych i otwartych. Znakomita jakość made in Germany oraz dopasowanie instalacji do indywidualnych potrzeb użytkownika zapewniają wysoki komfort pracy oraz dużą niezawodność działania.

Omnicell na całym świecie zalicza się do uznanych i innowacyjnych producentów zaawansowanych technik w dziedzinie automatyzacji. Wysokie standardy jakości zapewnia efektywny łańcuch tworzenia wartości dodanej: od rozwoju poprzez produkcję i montaż do serwisu.

 

Elastyczność rozwiązań

Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia nie tylko sensowną lokalizację przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni, lecz przede wszystkim optymalizację pracy. Jest to już widoczne przy wykorzystaniu powierzchni: przykładowo wykorzystując dostępne powierzchnie sąsiednich pomieszczeń lub magazynów znajdujących się powyżej lub poniżej danego piętra, zapewnia się najkrótszą drogę oraz szybkie składowanie opakowań do magazynu i ich pobranie. Każdy system Omnicell jest zaprojektowany z myślą o przyszłej rozbudowie. W ten sposób bez żadnych komplikacji można zminimalizować koszty początkowych inwestycji i w miarę potrzeb dodawać kolejne moduły.