28 czerwca 2023

Centrum Dystrybucyjne TJX w Sulechowie


 

W czerwcu 2023 uruchomiliśmy rozległy system Aerocom 160 w Centrum Dystrybucji TJX Europe w Sulechowie. Instalacja będzie wspierać procesy logistyki wewnętrznej w tym największym w Europie i liczącym ponad 6 ha magazynie TK Maxx.